خدمات پس از فروش

نمایندگی ها

نمایندگی تهران

تهران، خیابان شریعتی، شماره 76
فروشگاه رانا موتور
تلفن: 8825465 021
فکس: 8556699 021

نمایندگی تهران

تهران، خیابان شریعتی، شماره 76
فروشگاه رانا موتور
تلفن: 8825465 021
فکس: 8556699 021

نمایندگی تهران

تهران، خیابان شریعتی، شماره 76
فروشگاه رانا موتور
تلفن: 8825465 021
فکس: 8556699 021

نمایندگی تهران

تهران، خیابان شریعتی، شماره 76
فروشگاه رانا موتور
تلفن: 8825465 021
فکس: 8556699 021

نمایندگی تهران

تهران، خیابان شریعتی، شماره 76
فروشگاه رانا موتور
تلفن: 8825465 021
فکس: 8556699 021

نمایندگی تهران

تهران، خیابان شریعتی، شماره 76
فروشگاه رانا موتور
تلفن: 8825465 021
فکس: 8556699 021

درخواست نمایندگی

لطفا جهت در خواست نمایندگی فرم زیر را تکمیل نمائید.

شرایط گارانتی 

گارانتی خدمات ارائه شده و قطعات تعریف شده در سطح شبکه‌ی نمایندگی مجاز شرکت جی سی به مدت یک سال یا 20،000 کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد، ضمانت می‌گردد و هزینه‌های تعمیرات و تعویض قطعات در دوران گارانتی بر عهده‌ی شرکت جی سی خواهد بود.
همچنین خدمات پس از فروش محصول تا 5 سال ضمانت می‌گردد و این خدمات همراه با دریافت دستمزد و هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

12ماه گارانتی برای قوای محرکه موتور سیلکت شامل الکتورموتور، کانورتر و کنترلر درصورت انجام به موقع سرویس‌های قید شده.

12ماه گارانتی قطعات غیر مصرفی متفرقه.

3ماه ضمانت کارکرد برای قطعات مصرفی از قبیل لنت.

12ماه ضمانت کارکرد برای تایر و تیوب و تایرهای بدون تیوب .

شرایط عدم گارانتی

هرگونه تعمیر یا دخل و تصرف در قطعات یا ظاهر محصول توسط عاملی بجز نمایندگی‌های مجاز شرکت .

فهرست