شرکت مهندسی
توسعه جذب خورشید انرژی گهر

شرکت جی سی موتور یکی از شرکت های گروه صنعتی الکترو کویر پیشرو در صنعت برق، با تکیه بر دانش و توانمندی متخصصان صنعت موتور سیکلت در سال 1395 تاسیس گردید.
تلاش خواهیم کرد با ورود به صنعت موتور سیکلت برقی، زندگی سبز و به دور از آلودگی های زیست محیطی را برای خود و فرزندانمان رقم بزنیم. این شرکت مصمم است تا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و توجه مداوم به تکنولوژی های آینده، رضایت مشتریان خود را فراهم سازد. باور داریم آینده صنعت حمل و نقل در انحصار موتورهای الکتریکی خواهد بود.

خرید موتور برقی
خرید موتور برقی

راهنمای انتخاب موتور سیکلت

فهرست